�n gi�n điệp lừng danh thế giới
36 kế d�ng quyền của người l�nh đạo
T�i đưa Lưu Hiểu Kh�nh ra t�a
T�nh v� tư (T�c n�u m�i trầm 2)
Mưa hồng
Gót hồng
Tuổi thần tiên 5
Hoa Hậu - Hữu Nghị Thế Giới và Ðông Nam Á 
Duyên Dáng Việt Nam 6
Visitors No. 24373
  
  
  C�ng ty Cổ phần SX-KD Vật phẩm Văn h�a Phương nam tr�n trọng bestonlinecasinovn.com th�ng b�o C�ng ty toponlinecasinovn.com TNHH x�y dựng Trung Sơn - Tp.Đ� Nẵng đ� tr�ng thầu g�i thầu x�y dựng Nh� S�ch Phương Nam Đ� Nẵng 

   Xin giới thiệu đến qu� độc giả 2 bộ tiểu thuyết v� hiệp nổi  tiếng của  KIM DUNG.

 

 

LỘC ĐỈNH K�

Ỷ THI�N ĐỒ LONG K�

 

 

  Ph�t h�nh trên toàn quốc từ ngày 10/08/2002

    

      Khuyến m�i phim hoạt h�nh 

 

          - Mua 01 băng Video hoặc 01 đĩa Vcd phim hoạt h�nh Phương Nam sẽ

          được tặng  ngay 01 h�nh xếp.

        - Qu� kh�ch c� 10 phiếu khuyến m�i cắt từ tờ rơi (đ� được lồng sẵn  

          trong sản phẩm) sẽ được tặng 01 băng Video hoặc Vcd hoạt h�nh

          Phương Nam.

          

         Chương tr�nh �p dụng tại hệ thống ph�n phối của H�ng phim Phương Nam tr�n to�n quốc đến hết ng�y 28/03/2003.

 

   

 

Copyright � 2000 Phuong Nam Corp. All Rights Reserved.
160/12-14 Đội Cung, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh
ĐT : 84-8-8589866/8558504 Fax : 84-8- 8588908
Email : phuongnamvh@hcm.vnn.vn  www.phuongnamvh.com

Enter Keyword
Powered by Vnmaster
Enter Keyword
Powered by Vnmaster
Enter Keyword
Powered by Vnmaster