VIDEO TITLE : TUOI THAN TIEN 5

  Nhan đe : Tuoi than tien 5
  Thể loại : Chng trnh san khau
  Available : Video Tape & a CD

1) The gii tuoi th
nhac ngoai quoc li Viet : Nguyen Ngoc Thien
Thanh Thao
2) Ngi hanh tinh
Hu Ngha, Nhat Cng
3) Sai Gon co tien nam 2000
Phng Uyen
Nhom Mat Ngoc
4) Trinkle Little Stars
nhac ngoai quoc li Viet : Nguyen Ngoc Thien
Top thieu nhi NHHB
5) Thien than cua me
Ngoc Le
Ngoc Le, Phng Thao
6) Thi trang ngi hanh tinh
Top thieu nhi NHHB
7) Lien khuc : Giac m bay
Song Tra
Em ve con tau tng lai
Nguyen Ngoc Thien
Bay len khap v sao
Le Quoc Thang
Top thieu nhi NHHB
8) Quai vat hanh tinh
Top thieu nhi NHHB
9) Lien khuc : Ban cung robot
Le Quoc Thang
Chu robot de thng
Vu Hoang
Neu chung mnh co phep la
Pham Tuyen
Top thieu nhi NHHB
10) Tieng ve goi he
Trnh Cong Sn
Tam ca ao trang
11) Sa hnh Thanh Bach
Thanh Bach
12) Xiec : Ngau hng pho tng co
oan xiec TP.HCM
13) Ta ma em
Minh Lng
Be Xuan Mai
14) Phu thuy ke chuyen
Xuan Hng & oan xiec TP.HCM
15) Hoan Chau cong chua
Lng Ch Cng
Lng Ch Cng, Que Tran
16) The cup of life
nhac ngoai quoc
Nhat Hao, Ly Hai, Nhom L Lac

 

Copyright 2000 Phuong Nam Corp. All Rights Reserved.
160/12-14 Đội Cung, Quận 11, TP. Hồ Ch Minh
ĐT : 84-8-8589866/8558504  Fax : 84-8- 8588908
Email : phuongnamvh@hcm.vnn.vn  www.phuongnamvh.com