VIDEO TITLE : TUOI THAN TIEN 4

  Nhan đe : Tuoi than tien 4
  Thể loại : Chng trnh san khau
  Available : Video Tape & a CD

1) The gii tuoi th
nhac ngoai quoc li Viet : Nguyen Ngoc Thien
Thanh Thao
2) en cu
Dan ca Bac Bo
Tam ca Ao Trang
3) Hoc em
Nguyen Ngoc Thien
Be Thanh Thao
4) Mua cho me xem
Xuan Giao
5) Hai : Sieu nhan
Hu Ngha, Trung Dan
6) Be nhe
Nguyen c Toan
Cam Van
7) Rc en thang tam
Van Thanh
Bach Long va thieu nhi
8) Trong cm
Dan ca
Ba Con Meo 9) Hoa tau an a
Phu ong 2
10) Phu Thuy ke chuyen
Xuan Hng & Thanh Bach
Tat My Ly
11) Chu ong nau
Tan Huyen
Top ca thieu nhi
12) Bup be bang bong
Le Quoc Thang
Be Xuan Mai
13) Cung nhau hoa an
Tran Van Khe
Top ca thieu nhi
14) Khi bong bong bay
The Hien
Lam Trng
15) Ba cay nen lung linh
Ngoc Le
Ngoc Le & Phng Thao

 

Copyright 2000 Phuong Nam Corp. All Rights Reserved.
160/12-14 Đội Cung, Quận 11, TP. Hồ Ch Minh
ĐT : 84-8-8589866/8558504  Fax : 84-8- 8588908
Email : phuongnamvh@hcm.vnn.vn  www.phuongnamvh.com