VIDEO TITLE : DUYEN DANG VIET NAM 6

  Nhan đe : Thi trang - Hoa Hau - Hu Ngh The Gii va ong Nam A (Phan 2)
  Thể loại : Chng trnh san khau
  Available : Video Tape

1) M man
2) Thi trang phuc oc ao
3) Khuc ca mng xuan
Phng Uyen
Ba con Meo
4) Thien ng mong manh
Nguyen c Trung
Cam Van, Khac Trieu
5) Thi the hnh (Ao tam)
Nha may Xuan Thu
6) Ngon la cao nguyen
Tran Tien
Tam ca 3A
7) Thi trang non
Non Sn
8) Reu phong
Tuan Khanh
Phng Thanh
9) Mai cho tnh lenh enh
Vo Thien Thanh
Lam Trng
10) Thi trang phuc da hoi
Nha may Hong Ty
11) em hoa ang
Van Khanh, Thanh Sn
Quang Linh
12) Cong bo ket qua va trao giai
- Hoa hau mac trang phuc oc ao nhat
- Hoa hau mac trang phuc da hoi ep nhat

 

Copyright 2000 Phuong Nam Corp. All Rights Reserved.
160/12-14 Đội Cung, Quận 11, TP. Hồ Ch Minh
ĐT : 84-8-8589866/8558504  Fax : 84-8- 8588908
Email : phuongnamvh@hcm.vnn.vn  www.phuongnamvh.com