VIDEO TITLE : THOI TRANG - HOA HAU - HUU NGHI THE GIOI VA DONG NAM A (PHAN 1)

  Nhan đe : Thi trang - Hoa Hau - Hu Ngh The Gii va ong Nam A (Phan 1)
  Thể loại : Chng trnh san khau
  Available : Video Tape

1) M man
2) Thi trang phuc the thao
Nha may Xuan Thu 3) Vui tre - khoe
Phng Uyen
Ba con Meo
4) Tonight I celebrate my love for you
nhac ngoai quoc
Cam Van, Khac Trieu
5) Chuyen tnhli Dng Thu nhac Anh Quan
My Linh & nhom Mat Ngoc
6) Queen of the night
Nhac ngoai quoc
Tam ca 3A
7) Thi trang thien nien ky mi
Nha may Nga & veston Huy Hoang
8) The gii nam 2000
Thien Toan
Phng Thanh
10) Thi trang toc
My My
11) e tron i nh thng
c Tr
Lam Trng
12) Viet Nam que hng toi
o Nhuan
Quang Linh
13) Cong bo ket qua va trao giai
- Hoa hau mac trang phuc the thao ep nhat
- Hoa hau mac ao dai Viet Nam ep nhat

 

Copyright 2000 Phuong Nam Corp. All Rights Reserved.
160/12-14 Đội Cung, Quận 11, TP. Hồ Ch Minh
ĐT : 84-8-8589866/8558504  Fax : 84-8- 8588908
Email : phuongnamvh@hcm.vnn.vn  www.phuongnamvh.com